Numele şi prenumele

MARIN CONSTANTIN

Titlul ştiinţific

Doctor in economie

Funcţia şi gradul ştiinţific

Director, Cercetator ştiinţific II

E-mail

marinccfm@gmail.com

Domenii de excelenţă

Macroeconomie

Aactivitate profesională

Absolvent ASE,Facultatea de Economia industriei, constructiilor si transporturilor,1974; doctor in economie INCE,1999;

Cursuri urmate:  Politica Concurentei in Tarile in Tranzitie; Economic Development Institute(EDI) of the World Bank,in cooperation with American Bar Association Central end East European Law Initiative;

Politici Macroeconomice si Financiare;Instiutul FMI;

Analiza si Politica Macroeconomice ale Institutului FMI; Institutul Multilateral de la Viena(FMI);

Formarea formatorilor in domeniul concurentei;Franta, DGCCRF – Ministerul Finantelor,Paris;

Dezvoltarea abilitatilor manageriale prin  cursuri in domeniile comunicarii, managementul proiectelor, relatiilor interpersonale, negocierii, utilizarii timpului s.a;

Experienta:in cercetarea stiintifică financiară si monetara (1978-1993); domeniul concurentei (1993-2000); activitati manageriale in sectorul public (1993-2000); si in sectorul privat (2000-20110);

Activitate stiintifica: -dupa 1990:peste 31 studii, articole si comunicari in domeniul preturilor, al politicii monetare, al restructurarii si privatizarii

 

 

Numele şi prenumele

DIMITRIU MIHAIL

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia şi gradul ştiinţific

Cercetător ştiinţific II, Şef departament Studii de microeconomie financiară

E-mail

dimitriu689@gmail.com

Domenii de excelenţă

Microeconomie financiară

Activitate profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, Facultatea de Cibernetică Economică şi Planificare, promoţia 1978, doctorat susţinut în 1999;

În peste 30 de ani de activitate în cercetare economică, a participat în calitate de coordinator şi autor la realizarea a 24 proiecte de cercetare şi a 35 de proiecte de cercetare în calitate de coautor.

Este autorul sau/şi coautor a peste 50 de articole în reviste de specialitate şi a 30 lucrări publicate în edituri de specialitate.

După 1990, a acordat asistenţă de specialitate agenţilor economici în domeniul său de excelenţă

 

 

Numele şi prenumele

DINGA ENE

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia şi gradul ştiinţific

Cercetător ştiinţific I, departament  Studii fiscal-bugetare

E-mail

emildinga2004@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Economie teoretică, modelare macroeconomică, politici publice de ajustare

Activitate profesională

Licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică Economică.

Doctor în ştiinţe economice al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Economie Politică.

Absolvent al cursului de Finanţe Publice al Institutului Fondului Monetar Internaţional.

Activitate de cercetare începută în anul 2001 s-a concretizat în următoarele rezultate:

Nr. cărţi de specialitate originale publicate: 9 (dintre care: unic autor – 7; coordonator – 1; co-autor – 1);

Nr. cărţi de specialitate traduse: 3 (dintre care: 2 din limba engleză; 1 din limba franceză);

Nr. proiecte de cercetare ştiinţifică elaborate: 52 (dintre care: în calitate de director de proiect – 20);

Nr. articole ştiinţifice publicate: 85 (dintre care: 3 în reviste din străinătate; 5 în proceeding-uri din străinătate).

Alte activităţi:

Membru al consiliului ştiinţific al publicaţiei Economics, Management and Financial Markets, Addleton Academic Publishers, New York, SUA;

Membru în consiliul ştiinţific al Institutului Simon Kuznets al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei;

Director al Şcolii post-doctorale academice în economie, din cadrul Academiei Române;

Director al Seminarului Logica şi Metodologia Cunoaşterii Economice ”Nicholas Georgescu-Roegen”, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, Academia Română;

Membru al colegiului editorial al publicaţiei Economie Teoretică şi Aplicată, AGER;

Membru al colegiului editorial al publicaţiei Oeconomica, SOREC;

Alte competenţe:

Conducător de doctorat al Şcolii doctorale a Academiei Române;

Certificat CNFPA (ANC) ca formator în training-ul profesional şi ştiinţific;

Certificat CNFPA (ANC) ca manager de proiect.

 

 

Numele şi prenumele

ŞEITAN SILVIU MARIUS

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător Ştiinţific gr. III, departament Studii de microeconomie financiară

E-mail

silviuseitan@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Politici macroeconomice

Activitate profesională

Absolvent Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Tehnologia Construcţiei de Maşini, promoţia 1991; absolvent Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, promoţia 1997; doctorat în economie la Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice, susţinut în 2006; actual cursant al Şcolii Postdoctorale a Academiei Române

Absolvent al Cursului de specializare în Managementul riscurilor bancare – BASEL II – ATTF Luxembourg – Noiembrie 2007;

Absolvent al Cursului de specializare în Magamentul fondurilor europene – Comisia Europeană, Bruxelles – Decembrie 2007

Implicat în activităţi profesionale specifice domeniului financiar-bancar din Ianuarie 1997;

Membru al Consiliului Fiscal.

 

 

Numele şi prenumele

BALASESCU FLORIN RAZVAN 

Titlul ştiinţific

-

Funcţia

Cercetator stiintific III;departament Studii de finantare si dezvoltare

E-mail

razvan_balasescu@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Finanţe publice , Economia resurselor naturale

Activitate profesională

Absolvent ASE - Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, promoţia 1990, doctorand în economie;

În 14 ani de activitate în cercetarea economică a participat la realizarea a peste 1o proiecte de cercetare, dintre care 1 grant;

Co-autoar al unei cărţi, autor a peste 30 articole publicate în edituri sau reviste de specialitate

 

 

Numele şi prenumele

PICIU GABRIELA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific II, departament Studii de finanţare şi dezvoltare

E-mail

gabriela_piciu@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Economie financiară

Activitate profesională

Absolventă ASE – Bucureşti,  Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, promoţia 1997, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Inginerie Managerială, specializarea: Ingineria mediului,  absolventă studii aprofundate la Universitatea Politehnica BucureştiFacultatea de Inginerie a Mediului, Catedra UNESCO, specializarea Managementul Resurselor Naturale. Economia Mediului, promoţia 1998, doctorat în economie la Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Romană, susţinut în 2006.

12 ani activitate de cercetare ştiinţifică, autor, coordonator;

8 proiecte de cercetare în calitate de coordonator şi 15 proiecte de cercetare în calitate de colaborator, granturi (Academia Română, MEC, CERES);

Autor a unei cărţi - Premiul Academiei Române pe anul 2008 – premiul „Virgil Madgearu” pentru cartea „Riscul în economie. Aplicaţii în domeniul financiar-bancar”, Editura Economică, 2008,  4 cărţi coautor şi coordonator, peste 50 de articole în reviste de specialitate din ţară.

Membru în comitetul editorial al revistei Studii Financiare

Membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”.

Experienţă în învăţământul universitar – cadru didactic asociat:

2000-2003 la Univ. Spiru Haret, Facultatea de Management financiar-contabil

(2006-2008, 2011-2012) la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Îndrumător şi component al comisiei la sesiunile de comunicări ştiinţifice a studenţilor.

Publicarea unor lucrări în reviste cotate ISI şi indexate în baze de date internaţionale.

 

 

Numele şi prenumele

MILEA CAMELIA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific III, Şef departament Studii financiar-monetare

E-mail

camigheorghe75@gmail.com

Domenii de excelenţă

Balanţa de plăţi externe, Datoria externă, Integrare europeană

Activitate profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii internaţionale, promoţia 1998; absolvent studii aprofundate la ASE - Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii intraeuropene, promoţia 1999; doctorat în economie la Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română, susţinut în 2009;

Cursuri:

Seminarii de Econometrie, la Institutul de Economie Mondiala, din Academia Română, 2002-2005;

Cursuri  de Statistică economică,  la Institutul Naţional de Cercetări Economice, din Academia Română, 2004-2005;

Cursul: "Procesul de integrare europeană – Europa după războiul împotriva Serbiei", organizat de Universitatea Mării Negre în asociaţie cu Institutul de la Luxemburg pentru Studii Europene şi Internaţionale, septembrie 1999;

Cursul de iniţiere în Internet organizat de Centrul pentru Cercetări Avansate in Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală al Academiei Române, aprilie 1999.

Membru al colegiului ştiinţific al revistei Studii Financiare, revistă trimestrială indexată în baze de date internaţionale (IDEAS, RePEc, EconPapers) 

Membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”

 

 

Numele şi prenumele

LUPU IULIA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific I, Şef departament Studii financiar-monetare

E-mail

iulia.lupu@gmail.com

Domenii de excelenţă

Pieţe financiare internaţionale, guvernanţă corporativă, relaţii economice internaţionale

Activitate profesională

Absolventă ASE - Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii Internaţionale, promoţia 1999; absolventă studii aprofundate ASE - Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializarea Tranzacţii intraeuropene, promoţia 2001; absolventă master specializat în Management Financiar şi Pieţe de Capital la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE – Bucureşti, promoţia 2002.

Absolventă a cursului de Politici Economice Aplicate, organizat de Joint Vienna Institut, Austria, promoţia 2003.

Pregătire doctorală la École des Hautes Études commerciales de Montréal (HEC Montreal Canada), specializarea Corporate Governance (2004 – 2005).

Doctorat în economie la Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice, susţinut în 2010.

În prezent – bursă post-doctorală în cadrul proiectului „Studii Post-Doctorale in Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE" din cadrul Academiei Române.

Experiență profesională de peste 12 ani în domeniul economic, dintre care peste 10 ani de activitate în domeniul cercetării științifice.

Autor și co-autor a numeroase lucrări de specialitate pe teme legate de guvernanţă corporativă, pieţe financiare, integrare europeană etc.

Membră în colegiul redacţional al revistei Studii Financiare.

Membră a Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”.

 

 

Numele şi prenumele

BALTARETU CAMELIA

Titlul ştiinţific/specializarea

Matematician

Funcţia

Cercetător ştiinţific; departament  Studii financiar-monetare

E-mail

cbaltaretu@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Macroeconomie

Activitate profesională

Licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică, 1984.

Din octombrie 2001, cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”; activitatea de cercetare s-a concretizat în următoarele rezultate:

Participant la două proiecte de cercetare de excelenţă, finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;

Participant la un proiect de cercetare exploratorie, din cadrul programului IDEI (PN – II – ID – PCE – 2008 – 2), finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (2008-2011);

Participant la peste 30 de  proiecte de cercetare ştiinţifică, elaborate în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”;

Participant la un proiect EU FP7 „European Framework for Measuring Progress” (2012-2014);

Publicarea a peste 30 de articole în reviste de specialitate recunoscute de comunitatea ştiinţifică;

Participarea la peste 30 de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Coautor a 5 cărţi.

Alte competenţe:

Abilităţi Programare (limbaje de programare; web design);

Comunicare şi spirit de echipă;

Dorinţă de perfecţionare continuă.

 Alte menţiuni:

Secretar ştiinţific al Seminarului Metodologia şi Logica Cunoaşterii Economice - Nicholas Georgescu Roegen a Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu”;

Membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu”.

Preocupări profesionale:

Aplicaţii ale metodelor matematice în studiul proceselor şi sistemelor economice; Econometrie; Analiza macroeconomică.

 

 

Numele şi prenumele

GHITIGA GEORGIANA

Titlul ştiinţific

 

Funcţia

Cercetător Ştiinţific, departament  Studii de finantare si dezvoltare

E-mail

georgiana_chitiga@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Finanţare şi Dezvoltare

Activitate profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, promoţia 1994; absolvent studii aprofundate la ASE - Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specializarea Marketing

Activităţi relevante

-cercetare empirică şi fundamentală

Studii privind protecţia mediului din perspectiva dezvoltării durabile, cercetări privind dimensionarea costurilor din perspectiva protecţiei mediului, estimarea deprecierii capitalului natural în România şi implicaţiile asupra PIB; cercetări privind finanţarea sustenabilă a proiectelor de investiţii orientate spre protecţia mediului în România;

Cercetări privind piaţa monetară, efectele integrării monetar europene asupra sistemului financiar-monetar românesc, restructurarea, reglementarea şi supravegherea sistemului bancar şi financiar românesc;

Studii privind reglementarea şi supravegherea pieţei de capital în România, portofoliul de instrumente al pieţei de capital - imperativ necesar al dezvoltării economiei româneşti, contribuţia acestei pieţe la finanţarea investiţiilor din România.

Alte activităţi

Experienţă de 3 ani în învăţământul universitar – cadru didactic asociat - Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice, Bucureşti - seminarul Finanţele Întreprinderii din cadrul Catedrei de Finanţe, Monedă şi Credit şi seminarul Activitate de Cercetare – Proiectare în Marketing din cadrul Catedrei de Marketing;

Participare la Sesiuni şi Conferinţe naţionale şi internaţionale;

Publicarea de articole şi lucrări, indexate în baza internaţională de date.

 

 

Numele şi prenumele

CRISTE ADINA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie,

Funcţia

Cercetător ştiinţific II; departament Studii financiar-monetare

E-mail

cristeadina@yahoo.com

Domenii de excelenţă

zone monetare, balanţă de plăţi externe, integrare europeană

Activitate profesională

Absolventă ASE – Bucureşti, Facultatea de Comerţ, promoţia 1995;

Doctorat în economie susţinut în 2011 în cadrul INCE „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română. Titlul tezei: Zonele monetare optime

Activitate de circa 15 ani de cercetare ştiinţifică şi publicistică în cadrul CCFM „Victor Slăvescu”

Participare la elaborarea unor proiecte de cercetare ale CCFM „Victor Slăvescu” pe domeniul integrării monetare şi al evaluării indicatorilor monetari

Participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în domeniul de competenţă profesională

Publicarea de articole ştiinţifice din domeniul de competenţă în reviste de specialitate recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională

Coautor al unor cărţi apărute la edituri prestigioase din ţară

Redactor-şef  al revistei „Studii financiare”

 

 

Numele şi prenumele

CIUMARA TUDOR

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător stiintific II; departament Studii financiar-monetare

E-mail

tudor@ciumara.ro

Domenii de excelenţă

Strategia agentilor economici, consultantă în management, inovatie managerială

Activitate profesională

Absolvent Westminster University – Londra, Facultatea de Administrarea Afacerilor, promotia 2000;

Absolvent ASE – Bucuresti, Facultatea de Relatii Economice Internationale, promotia 2004;

Absolvent SNSPA – Bucuresti, Master în Managementul Proiectelor, 2006;

Doctor in economie cu o teză sustinută în anul 2010 în cadrul INCE, Academia Română, pe tema “Piata serviciilor de consultantă în management din România”;

Cercetator postdoctoral în cadrul proiectului "Cercetarea stiintifică economică, suport al bunăstării si dezvoltării umane în context european" din anul 2010;

Experientă profesională de peste 10 ani în domeniul economic, între care 7 ani de activitate în domeniul cercetării stiintifice si peste 7 ani de activitate în domeniul consultantei în management si afaceri.

Autor si co-autor a numeroase lucrări de specialitate pe teme legate de performantele agentilor economici, strategiile firmelor, planificarea de afaceri, consultanta în management etc.

 

 

Numele şi prenumele

GLOD ALINA GEORGETA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific III;departament  Studii financiar-monetare

E-mail

gloaliginbest@yahoo.com, alinaglod@hotmail.com

Domenii de excelenţă

Microeconomie financiară; macroeconomie, în special aspecte legate de  politica monetară

Activitate profesională

Absolvent ASE – Bucureşti, Facultatea de  Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, promoţia 2003;

Secretară a Consiliului Ştiinţific;

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale (peste 5 participări, numai în ultimul an) şi  o serie de articole publicate în publicaţii de specialitate (peste 7 articole, numai în ultimul an de activitate);

În cei doi ani de experienţă acumulată în cadrul prestigiosului Centru de Cercetări Financiare şi Monetare a realizat în calitate de autor, respectiv coautor, 5 capitole în cadrul proiectelor de cercetare.

În prezent, îşi aduce contribuţiile la realizarea unui contract extrabugetar CEEX, alături de o echipă de cercetători din cadrul CCFM.

 

 

Numele şi prenumele

ISACHI SILVIA ELENA

Titlul ştiinţific

Cercetător ştiinţific

Funcţia

Asistent cercetare ştiinţifică, departament Studii de microeconomie financiară

E-mail

cilvica@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Microeconomie financiară

Activitate profesională

Absolventă ASE – Bucureşti, Facultatea de  Comerţ, specializarea Marketing şi Comerţ Exterior , promoţia 2001;

Studii postuniversitare – Marketing şi comunicare în afaceri, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic şi Comercial, 2005;

Master – Integrare europeană, Marketing şi comunicare în afaceri, Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 2007;

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, articole publicate în publicaţii de specialitate, autor/ coautor în cadrul proiectelor de cercetare.

 

 

Numele şi prenumele

DRAGOI CATALIN

Titlul ştiinţific

 

Funcţia

Cercetător ştiinţific; departament  Studii de finantare si dezvoltare

E-mail

 catalin_dragoi@yahoo.com

Domenii de excelenţă

 Finatare si dezvoltare.

Activitate profesională

Absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, promoţia 1999;

În 11 ani de activitate economică a participat în calitate de elaborator de capitole la realizarea a 14 proiecte de cercetare.

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, articole publicate în publicaţii de specialitate, autor/ coautor in cadrul proiectelor de cercetare.

 

 

Numele şi prenumele

LEONIDA IONEL

Titlul  stiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific gr.III; departament Studii fiscal-bugetare

E-mail

leonidaionel@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Finanţe (fiscalitate, buget, comportament fiscal)

Activitate profesională

Absolvent al Universităţii de Ştiinţe Economice, Craiova, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.

Activitatea profesională de cercetare desfăşurată în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” cuprinde următorele acţiuni:

Participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică, elaborate în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”;

Participarea la proiecte de cercetare de excelenţă, la proiecte de cercetare exploratorie, la consorţii de cercetare internaţionale finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior sau de alte instituţii europene;

Publicarea de lucrări / cărţi la edituri prestigioase din ţară;

Publicarea de articole ştiinţifice din domeniul de competenţă în reviste de specialitate recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională;

Participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în domeniul de competenţă prefesională;

Participarea la stagii de documentare – cercetare şi la schimburile interacademice ale Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, desfăşurate pe baza protocoalelor de cooperare ştiinţifică existente la nivelul Academiei Române şi la nivelul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”;

Participarea la cursurile Şcolii Doctorale ale INCE şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice specifice;

Asigurarea convergenţei activităţilor ştiinţifice individuale desfăşurate cu necesităţile de conservare şi de creştere a prestigiului instituţional al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” şi, pe cale de consecinţă, a instituţiilor academice ierarhic superioare.

 

 

Numele şi prenumele

MIHĂILĂ NICOLETA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific gr. III; departament Studii de microeconomie financiară

E-mail

Nikmihaila@yahoo.com

Domenii de excelenţă

Fiscalitatea agentului economic, microeconomie financiară

Activitate profesională

Absolventă ASE – Bucureşti, Facultatea de  Contabilitate şi Informatică de Gestiune, specializare Audit, promoţia 2004;

Master - Marketing şi Comunicare în Afaceri, ASE, 2006

doctorandă Academia Română, INCE, cu teza “Incidenţa fiscalităţii asupra activităţii economico-financiare a agentului economic”, nov. 2007

secretar de redacţie al revistei Studii Financiare

Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, articole publicate în publicaţii de specialitate, autor/ coautor in cadrul proiectelor de cercetare

 

 

Numele şi prenumele

DUTCAS MONICA FLORICA

Titlul ştiinţific

Doctorand în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific

E-mail

 

Domenii de excelenţă

 

Activitate profesională

 

 

 

Numele şi prenumele

MANTA OTILIA ELENA

Titlul ştiinţific

Doctor în economie

Funcţia

Cercetător ştiinţific

E-mail

otilia.manta@icfm.ro

Domenii de excelenţă

microeconomie financiară, finanțe international, relații financiare internaționale

Activitate profesională

Pregatirea profesionala a fost asigurată prin absolvirea cursurilor următoarelor instituții:
- Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț (titlu de economist, specializarea marketing);
- Universitatea Româno – Americană București, Facultatea de Drept (titlul de licențiat în științe juridice, specializarea drept);
Cursuri doctorale: Școala de Studii Avansate a Academiei Române (titlul științific de doctor în domeniul economie, cu titlul tezei de doctorat: Microfinanțarea. Concepte și aplicații în mediul rural);
- Institutului Bancar Român, Școala de Studii Academice Postuniversitare din  București - Finanțe și Bănci (cursuri postuniversitare);
- Banca pentru Import-Export a Statelor Unite ale Americii (cursul “Trade Financing Solutions”);
- Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale si Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului (atestat de evaluator proiecte, cod COR 24126, atestat de formator, cod COR 241205, atestat manager de proiect, cod COR 241919 și atestat expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene , cod COR 241948);
- Bursa Romana de Mărfuri (atestat broker pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate - CB01 și atestat de expert în achiziții publice).
Activitatea profesională: din anul 1998 am fost implicată în activitatea de consultanță financiară, coordonarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene și management firmelor private.
Activitate de cercetare începută în anul 2014 s-a concretizat în publicare a 3 cărți de specialitate în calitate de autor sau/și coautor (publicate în străinătate), 47 articole științifice ( din care 11 în reviste din străinătate; 9 în proceeding-uri din străinătate.
Membru afiliat la rețele, instituții de cercetare și journale științifice, cum ar fi: Academia.edu, ANELIS-Plus, Brain UEFISCCDI, China –USA Business Review-David Publishing NY, European Science Foundation, EuroScience, Economic Research Network, Financial Economics Network, ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System), International Business Information Management Association (IBIMA), ResearchGate, Journal of Business and Economics- Academic Star Publishing Company NY, USA, International Symposium on Big Data and Artificial Intelligence (ISBDAI 2018), Malaysian E Commerce Journal, International Research Institute for Economics and Management (IRIEM), Institute of Data Science and Artificial Intelligence, Maryland University, Nord Dakota State University.

 

 

Numele şi prenumele

VULPIE ELENA

Titlul ştiinţific

-

Funcţia

Asistent de cercetare ştiinţifică, gr.I;

E-mail

 

 

 

Numele şi prenumele

DIACONU CORINA

Titlul ştiinţific

-

Funcţia

Contabil sef

E-mail